r

Häät New Yorkissa

Pohjoismaiden ulkopuolella Suomen kansalainen voi solmia Suomen viranomaisen edessä Suomen lain mukaisen avioliiton ainoastaan kirkollisena vihkimisenä.

Evankelis-luterilaisessa kirkossa avioliittoon vihittävien tulee olla rippikoulun käyneitä seurakunnan jäseniä. Kirkollinen vihkiminen on myös mahdollinen silloin kun toinen vihittävistä on ulkomaisen ev.lut. kirkon jäsen tai kuuluu johonkin Suomessa tai ulkomailla toimivaan kristilliseen uskontokuntaan.

Kirkollinen vihkiminen voidaan järjestää hyvin yksinkertaisesti, vähimmillään riittää kun paikalla on pappi, vihkipari ja kaksi todistajaa, joiden nimet merkitään vihkimisilmoitukseen. Jos vihittävät toivovat, vihkiminen voidaan toimittaa seurakunnan tiloissa niinkin, että todistajina ovat seurakunnan työntekijät.

Tahdon, Tahdon

Avioliitto on ainutlaatuinen ihmissuhde. Se antaa pohjan tasavertaisen perheyhteyden rakentumiselle ja ihmisen kasvulle läheisimmissä ihmissuhteissaan. Lasten turvallisin kasvuympäristö on perheessä, jossa vanhemmat tahtovat elää arkipäivää toinen toistaan tukien ja sitoutuneina vanhemmuuteen.

Kristillinen avioliitto solmitaan Jumalan kasvojen edessä. Oleellista siinä on Jumalan sanan julistaminen ja Jumalan siunauksen pyytäminen avioparille ja heidän kodilleen.

Suomen lakien mukaan

Pastorillamme on opetusministeriön myöntämä lupa vihkiä avioliittoon Suomen lain mukaan New Yorkissa.

Vihittävien on pyydettävä avioliiton esteiden tutkintaa yhdessä jomman kumman kotiseurakunnasta tai maistraatista. Tutkinta kestää seitsemän päivää, jonka jälkeen voidaan antaa todistus toimitetusta avioliiton esteiden tutkinnasta. Todistus on voimassa neljä kuukautta.

Todistus on oltava mukana ja se on annettava vihkijälle ennen vihkimistä. Ilman todistusta ei voida vihkiä. Vihkimisen jälkeen pastori toimittaa asiakirjat Suomen viranomaisille ja avioliitto rekisteröityy täysin normaalissa järjestyksessä.

Paikallisten lakien mukaan

Vihkiminen seurakunnassamme on mahdollinen myös New Yorkin osavaltion lakien mukaan. Myös silloin on ennen vihkimistä toimitettava avioliiton esteiden tutkinta eli hankittava marriage license paikallisten viranomaisten myöntämänä.

New Yorkin kaupungissa lupaa varten tarvitaan ainoastaan vihkiparin henkilökohtainen käynti toimistossa vähintään 24 tuntia ennen vihkitoimituksen ajankohtaa (odotteluun kannattaa varautua). Mukaansa pari tarvitsee ainoastaan luottokortin sekä kuvalliset henkilöllisyystodistukset (passi). Mikäli avioliitto ei ole ensimmäinen, tarvitaan myös todistus avioero(i)sta.

Käytännön järjestelyt ja kulut

Häiden valmistelut on hyvä aloittaa hyvissä ajoin. Monet kihlaparit ovat liikkeellä jo vuotta tai puolta vuotta aikaisemmin, mutta nopeammallakin aikataululla ehtii. Suunnitellessasi häitä New Yorkissa ota yhteyttä seurakuntamme pastori Tiina Talvitiehen.

Seurakuntamme on ELCA:n (Evangelic Lutheran Church in America) seurakunta, ei Suomen ev.lut. kirkon seurakunta ja elämme maassa maan tavalla. Täällä seurakunnat eivät kerää kirkollisveroja, vaan saavat varat toimintaansa jäsenten tekemistä lahjoituksista ja maksuista. Tästä johtuen pyydämme vihkipareja tekemään seurakunnallemme 600 dollarin lahjoituksen. Lahjoitus tulee tehdä ennen vihkimistä täällä

Seurakunnallamme ei ole vakinaista kanttoria, mutta voimme pyydettäessä hankkia vihkimiseen kanttorin. Kanttorin palkkio vihkimisestä on $250, jonka voi maksaa kanttorille suoraan vihkimisen yhteydessä.